Hledat

Ochrana Planety

Opatření ke zmírnění klimatických změn jsou pro nás strategickou prioritou. Naše společnost je držitelem certifikátu ISO 14001 (EMS) a každý rok prochází auditem akreditovanou certifikační společností TÜV SÜD. Jako součást skupiny Deutsche Telekom jsme se zavázali k zásadnímu snížení uhlíkové stopy a máme Politiku integrovaného systému řízení.

  • Na provoz využíváme ze 100 % elektrickou energii z obnovitelných zdrojů.
  • Optimalizujeme technologickou infrastrukturu – od základnových stanic mobilní sítě až po telefonní ústředny či datová centra – tak, aby spotřebovávala co nejméně elektrické energie. Pracujeme na pilotních projektech v oblasti výroby vlastní elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
  • Využíváme takové technologie jako například free-cooling či chladové uličky v datových centrech nebo spínání klimatizace.
  • Programy na úsporu elektrické energie zavádíme i v administrativních prostorech. Instalujeme například LED osvětlení nebo jsme zavedli automatické vypínání stolních počítačů a monitorů po delší době nečinnosti.
  • Snažíme se snižovat spotřebu materiálu jak interně, tak směrem k zákazníkům. Upřednostňujeme zasílání elektronických faktur, ve všech našich prodejnách již běžně podepisujeme smlouvy pomocí biometrického podpisu a zasíláme je e-mailem, postupně zavádíme elektronické cenovky, katalogy a časopisy netiskneme. Dbáme i na eliminaci plastů, nabízíme eSIM i ekoSIM, kdy velikost plastového nosiče je o polovinu menší. Personál v prodejně nosí uniformy opatřené certifikátem Ökotex. Zboží si zákazníci odnášejí v udržitelných taškách, které jsme pořídili lokálně.
  • Naši zaměstnanci jsou motivováni ke snižování produkovaného odpadu a jeho důsledné separaci.
  • Věříme, že technologie mohou sehrát klíčovou roli v ochraně životního prostředí. Proto jsme hrdým partnerem projektu Chytrá lesní krajina České zemědělské univerzity v Praze, kde technologie pomohou k adaptaci lesní krajiny na klimatickou změnu.
  • Podporujeme cirkulární ekonomiku. Soustředíme se na sběr, opětovné využívání a recyklaci telefonů a dalších zařízení. Drobné nefunkční elektrospotřebiče je možné odevzdat ve všech budovách a prodejnách společnosti. Na sběru a recyklaci vysloužilých zařízení, zejména mobilních telefonů, a také na edukaci veřejnosti v tomto tématu a zvyšování povědomí o důležitosti recyklace, spolupracujeme s neziskovou organizací Remobil.
  • V naší distribuční síti si zákazníci mohou zakoupit použité iPhony, kterým po pečlivé kontrole dáváme druhý život.
  • Na našem webu i prodejnách zveřejňujeme hodnocení prodávaných telefonů podle jejich dopadu na životní prostředí, tzv. Eco Rating.

Den Země
slavíme každý den!

Klikni na naši planetu a dozvíš se více.

Den Země

Zrecyklujte!

Klikni na náš edukativní portál o recyklaci.

Zrecyklujte!